Hafan > Gwasanaethau Proffesiynol > Corfforaeth Morgais Amaethyddol (AMC)

Corfforaeth Morgais Amaethyddol (AMC)

Mae'r AMC wedi cynnig benthyciadau i'r sector amaeth ers dros 85 mlynedd, ac maent yn arbenigo mewn morgeisi a benthyciadau tymor hir ar gyfer ffermydd a busnesau gwledig i gynorthwyo gyda chyfleoedd fel prynu tir, offer a pheiriannau newydd, yn ogystal ag arallgyfeirio ac ailgyllido dyled gyfredol. Rydym yn un o asiantau AMC ac yn cynnal yr asesiad cychwynnol a'r cais am fenthyciad.

Agricultural Mortgage Corporation (AMC) logo

test

Dewislen