Cartref > Gosodiadau Preswyl a Masnachol

Gosodiadau Preswyl a Masnachol

Rydym ni’n cynorthwyo i osod eiddo preswyl a masnachol ar ran landlordiaid, boed yn eiddo ar ei ben ei hun neu’n bortffolio o eiddo. Mae ein gwasanaeth wedi'i deilwra'n bersonol i chi, ac mae’n caniatáu i'r landlord benderfynu pa ran rydym ni’n ei chwarae, p'un ai ydym yn rheoli'r eiddo’n llawn, neu ar sail gosod yn unig. Rydym ni hefyd yn cynorthwyo gyda rheoleiddio wrth gofrestru gyda Rhentu Doeth Cymru ar gyfer landlordiaid yng Nghymru. Byddwn yn ymdrechu i ddod o hyd i denant addas ar gyfer pob eiddo a byddwn yn ymgymryd â'r broses gyfan yn effeithlon ac yn broffesiynol.

Eiddo Preswyl a Masnachol i'w Gosod

dau berson yn cario bocsus
Dewislen