Hafan > Gwasanaethau Proffesiynol > Cynllun Taliad Sylfaenol a Masnachu Erwau Noeth

Cynllun Taliad Sylfaenol a Masnachu Erwau Noeth

Mae gennym adran Cynllun Taliad Sylfaenol ac Erwau Noeth pwrpasol yn ein swyddfa ym Mhorthaethwy, a sefydlwyd pan agorwyd y swyddfa yn 2010. Mae'r adran yn arbenigo mewn masnachu Hawliau Cynllun Taliad Sylfaenol Cymru ac Erwau Noeth Cymru gyda chleientiaid a phrynwyr yng Nghymru benbaladr.

Fel rheol, mae Hawliau Cynllun Taliad Sylfaenol Cymru ac Erwau Noeth Cymru yn cael eu gwerthu mewn ocsiwn yn ein Marchnad Da Byw yn Llanelwy rhwng mis Ionawr a mis Mai bob blwyddyn.

Mae’r swyddfa ym Mhorthaethwy a Hywel Davies, BSc (Anrh), MRICS, FAAV yn ein swyddfa yn Ninbych hefyd yn cynorthwyo cleientiaid yng Nghymru benbaladr i gwblhau eu ffurflenni hawlio Cynllun Taliad Sylfaenol blynyddol, unrhyw apeliadau angenrheidiol yn erbyn Llywodraeth Cymru, mapio a newidiadau ffiniau ac ati.

DYDDIADAU ARWERTHIANNAU CYNLLUN TALIAD SYLFAENOL AC ERWAU NOETH 2023

26 Ionawr 2023

9 Chwefror 2023

23 Chwefror 2023

9 Mawrth 2023

23 Mawrth 2023

30 Mawrth 2023 Cancelled

6 Ebrill 2023

13 Ebrill 2023

20 Ebrill 2023

Please contact Sion Wyn Jones or Indi Jones at our Menai Bridge office if you wish to sell or buy.

Tel: 01248 362524   E-m: indi@jonespeckover.com

Farmer holding a money bag on the background of cabbage plantati
Dewislen