Hafan > Gwasanaethau Proffesiynol > Cynllun Taliad Sylfaenol a Masnachu Erwau Noeth

Cynllun Taliad Sylfaenol a Masnachu Erwau Noeth

Mae gennym adran Cynllun Taliad Sylfaenol ac Erwau Noeth pwrpasol yn ein swyddfa ym Mhorthaethwy, a sefydlwyd pan agorwyd y swyddfa yn 2010. Mae'r adran yn arbenigo mewn masnachu Hawliau Cynllun Taliad Sylfaenol Cymru ac Erwau Noeth Cymru gyda chleientiaid a phrynwyr yng Nghymru benbaladr.

Fel rheol, mae Hawliau Cynllun Taliad Sylfaenol Cymru ac Erwau Noeth Cymru yn cael eu gwerthu mewn ocsiwn yn ein Marchnad Da Byw yn Llanelwy rhwng mis Ionawr a mis Mai bob blwyddyn.

Mae’r swyddfa ym Mhorthaethwy a Hywel Davies, BSc (Anrh), MRICS, FAAV yn ein swyddfa yn Ninbych hefyd yn cynorthwyo cleientiaid yng Nghymru benbaladr i gwblhau eu ffurflenni hawlio Cynllun Taliad Sylfaenol blynyddol, unrhyw apeliadau angenrheidiol yn erbyn Llywodraeth Cymru, mapio a newidiadau ffiniau ac ati.

DYDDIADAU ARWERTHIANNAU CYNLLUN TALIAD SYLFAENOL AC ERWAU NOETH 2024

25 Ionawr 2024

8 Chwefror 2024

22 Chwefror 2024

7 Mawrth 2024

28 Mawrth 2024

4 Ebrill 2024

11 Ebrill 2024

Key points about Welsh Basic Payment Scheme Entitlements:

🔴 The total standard payment for the first 54 hectares (133.43 acres) of eligible land last year was £232.87 per hectare (£94.24 per acre) and it should be very similar this year.

🔴 The total standard payment after the first 54 hectares (133.43 acres) of eligible land last year was £121.85 per hectare (£49.31 per acre) and it should be very similar this year.

🔴 The total Young Farmer Payment Rate for those eligible last year was £17.08 per hectare (£6.91 per acre), capped at 25 hectares (61.78 acres) of eligible land. The Rate should be very similar this year.

To discuss buying or selling Welsh Basic Payment Scheme Entitlements and / or Welsh Naked Acres at one of our forthcoming Auctions at St Asaph Livestock Market, please get in touch with Sion Wyn Jones.

☎️ 01248 362524

📞 07872198274

💻 swjones@jonespeckover.com

Farmer holding a money bag on the background of cabbage plantati
Dewislen